Na početnu stranicu
potražite nas

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Environmental protection and energy efficiency Fund

Radnička cesta 80
10000 Zagreb
OIB:
85828625994
IBAN:
HR63 2390 0011 1003 14066

tel:
01/ 5391 800
fax:
01/ 5391 810

e-mail:
kontakt@fzoeu.hr

Besplatna info linija
za energetsku učinkovitost:
0800 200 170
(radnim danom 9-15h)

 

Popis ovlastenih skupljaca otpadnih vozila na području RH


Gospodarenje otpadnim gumama


kontakt: naknade@fzoeu.hr
ODLUKA o izmjenama naknada u sustavima gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama

Uputa za proizvođace, uvoznike, unosnike guma kao posebnog proizvoda odnosno proizvoda čiji su sastavni dio gume radi primjene odredbi Pravilnika o gospodarenju otpadnim gumama

Odluka izvoz gume

Objašnjenja i upute koncesionarima za skupljanje i oporabu otpadnih guma

Izvješća za skupljače otpadnih guma

Izvješća za oporabitelje otpadnih guma

Očevidnik o nastanku i tijeku otpadnih guma (prateći list)

Popis posjednika od kojih su skupljači dužni preuzeti otpadne gume

Popis koncesionara za skupljanje guma na području Republike Hrvatske

Popis koncesionara za oporabu guma na području Republike Hrvatske

Izvješće uvoznika/unosnika/proizvođača i uvoznika guma (Obrazac IU/PG)

Izvješće izvoznika osonih automobila, autobusa, tertnih automobila, radnih strojeva, radnih vozila i traktora, zrakoplova i drugih letjelica i kompleta kotača (Obrazac IUA)

Izvješće proizvođača gume kao sastavni dio vozila (IUA)

Izvješće izvoznika guma (Obrazac IU/PG)

Upute i informacije za primjenu Pravilnika o gospodarenju otpadnim gumama


Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama
Gospodarenje otpadnim vozilima


kontakt: naknade@fzoeu.hr
ODLUKA o izmjenama naknada u sustavima gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama

Uputa za proizvođače, uvoznike, unosnike vozila radi primjene odredbi Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima

Odluka izvoz vozila

Upute za gospodarenje otpadnim vozilima

Izvješće br.1 skupljača otpadnih vozila

Izvješće skupljača otpadnih vozila - Obrazac ISOV

Izvješće obrađivača otpadnih vozila - Obrazac IOOV

Popis ovlastenih skupljaca otpadnih vozila na podrucju RH

Obrazac prijave proizvedenih/uvezenih vozila IUV/PV

Obrazac prijave izvoznika vozila IUV/PV

Uputa za postupanje s dijelovima vozila

Zapisnik o preuzimanju neupotrebljivih i odbačenih dijelova motornih vozila


Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima
posebne kategorije otpada
korisni linkovi
>
Ministarstvo zastite okolisa i prirode
>
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uredjenja
>
Ministarstvo gospodarstva
>
Agencija za zastitu okolisa

Stranicu natrag Na vrh stranice Na početnu stranicu