Na početnu stranicu
potražite nas

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Environmental protection and energy efficiency Fund

Radnička cesta 80
10000 Zagreb
OIB:
85828625994
IBAN:
HR63 2390 0011 1003 14066

tel:
01/ 5391 800
fax:
01/ 5391 810

e-mail:
kontakt@fzoeu.hr

Besplatna info linija
za energetsku učinkovitost:
0800 200 170
(radnim danom 9-15h)

 

Na ovoj stranici možete pronaći informacije vezane za javnu nabavu ...

* Na stranicama Fonda ne vodi se evidencija zainteresiranih gospodarskih subjekata u smislu Zakona o javnoj nabavi jer se ista vodi u EOJN, te se upućuju ponuditelji na stranicu EOJN radi preuzimanja dokumentacije i vođenja zakonske evidencije zbog kasnijih eventualnih dodatnih informacija (ispravaka) o nadmetanju.

Javna nabava


Podaci o javnom naručitelju:
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,
Radnička cesta 80, 10 000 ZAGREB,
OIB: 85828625994,
Internet adresa: www.fzoeu.hr


Ured za kontakt: Samostalna služba za nabavu
e-mail:nabava@fzoeu.hr
Ivan Žilić, dipl.oec.
Telefon: 01/ 5391 942
Telefaks:01/ 5391 810


IZJAVA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA


Sukladno članku 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 90/11 i 83/13) objavljujemo da Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao javni naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članka 13. Zakona sa;sljedećim gospodarskim subjektima:

• AUDENTA SAVJETOVANJE d.o.o., Zagreb, Savska cesta 141, OIB 69216703501Postupci u tijeku:


• Naftni derivati (benzinsko i dizelsko gorivo) – sklapanje okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje od dvije godine
• Toneri
• Informacijska računalna oprema
• Softversko rješenje za PKO - izgradnja podsustava za posebne kategorije otpada
• LDPE vreće s logom Fonda za PET, Al/Fe i stakleni ambalažni otpad i sigurnosne vezice za zatvaranje LDPE vreća s logom Fonda za PET i Al/Fe ambalažni otpad
• Nabava opreme za ŽCGO MarišćinaNaftni derivati (benzinsko i dizelsko gorivo) – sklapanje okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje od dvije godine


Na temelju članka 22. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, MB: 1781286, OIB:85828625994, objavljuje da je u tijeku otvoreni postupak javne nabave s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom - najpovoljnijim ponuditeljem na razdoblje od dvije godine o nabavi naftnih derivata ( benzinskog i dizel goriva), sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.


CPV oznaka i naziv predmeta nabave:
09100000-0 Goriva
09132000-3 Motorni benzin
09134200-9 Dizelsko gorivo
Ukupna procijenjena vrijednost nabave za okvirni sporazum na dvije godine:
350.000,00 kuna bez PDV-a za 1. godinu
350.000,00 kuna bez PDV-a za 2. godinu
700.000,00 kuna bez PDV-a ukupno za dvije godine
Evidencijski broj nabave: E-MV-5/2015
Broj dokumenta: 2015/S 002-0022509
Datum objave u Elektroničkom oglasniku Narodnih novina: 11.6.2015.
Toneri


Na temelju članka 22. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11, 83/13, 143/2013 i 13/14) Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, MB: 1781286, OIB:85828625994, objavljuje da je u tijeku otvoreni postupak javne nabave s ciljem sklapanja ugovora o nabavi tonera s jednim gospodarskim subjektom - najpovoljnijim ponuditeljem, sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.


CPV oznaka predmeta nabave: 30125100-2
CPV opis predmeta nabave: Patrone s tonerom
Procijenjena vrijednost nabave: 640.000,00 kn bez PDV-a
Evidencijski broj nabave: E-MV-4/2015/R3
Broj dokumenta: 2015/s 002-0021915
Datum objave u Elektroničkom oglasniku Narodnih novina: 3. lipnja 2015.
Informacijska računalna oprema


Na temelju članka 22. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/2011 i 83/13, 143/13, 13/14) Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, MB: 1781286, OIB:85828625994, objavljuje da je u tijeku otvoreni postupak javne nabave s ciljem sklapanja ugovora o nabavi informacijske računalne opreme, sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.


CPV oznaka predmeta nabave: 30230000-0
CPV opis predmeta nabave: Vreće i vrećice za otpad iz polietilena
Procijenjena vrijednost nabave: 500.000,00 kn bez PDV-a
Evidencijski broj nabave: E-MV-23/2015/R3
Broj dokumenta: 2015/S 002-0021518
Datum slanja na objavu u Elektronički oglasnik Narodnih novina: 28.05.2015.
Softversko rješenje za PKO - izgradnja podsustava za posebne kategorije otpada


Na temelju članka 22. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/2011 i 83/13, 143/13, 13/14) Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, MB: 1781286, OIB:85828625994, objavljuje da je u tijeku otvoreni postupak javne nabave s ciljem sklapanja ugovora o nabavi softverskog rješenja za PKO – izgradnja podsustava za posebne kategorije otpada, sukladno uvjetima i zahtjevima iz projektnog zadatka i dokumentacije za nadmetanje.


CPV oznaka predmeta nabave: 48000000-8
CPV opis predmeta nabave: Programski paketi i informacijski sustavi
Procijenjena vrijednost nabave: 1.500.000,00 kuna bez PDV-a
Evidencijski broj nabave: E-MV-21/2015
Broj dokumenta: 2015/S 002-0017380
Datum objave u Elektroničkom oglasniku Narodnih novina: 23.04.2015.
LDPE vreće s logom Fonda za PET, Al/Fe i stakleni ambalažni otpad i sigurnosne vezice za zatvaranje LDPE vreća s logom Fonda za PET i Al/Fe ambalažni otpad


Na temelju članka 22. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/2011 i 83/13, 143/13, 13/14) Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, MB: 1781286, OIB:85828625994, objavljuje da je u tijeku otvoreni postupak javne nabave s ciljem sklapanja ugovora o nabavi LDPE vreća s logom Fonda za PET, Al/Fe i stakleni ambalažni otpad i sigurnosnih vezica za zatvaranje LDPE vreća s logom Fonda za PET i Al/Fe ambalažni otpad, sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.


CPV oznaka predmeta nabave: 19640000-4
CPV opis predmeta nabave: Vreće i vrećice za otpad iz polietilena
Procijenjena vrijednost nabave: 7.500.000,00 kn bez PDV-a
Evidencijski broj nabave: E-VV-1/2015
Broj dokumenta: 2015/S 002-0016584
Datum slanja na objavu u Elektronički oglasnik Narodnih novina: 17.04.2015.
Nabava opreme za ŽCGO Marišćina


Na temelju članka 22. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/2011 i 83/13, 143/13, 13/14) Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, MB: 1781286, OIB:85828625994, objavljuje da je u tijeku otvoreni postupak javne nabave s ciljem sklapanja ugovora o nabavi opreme za ŽCGO Marišćina, sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.


CPV oznaka predmeta nabave: 43200000-5
CPV opis predmeta nabave: Strojevi za zemljane radove i iskopavanje te pripadajući dijelovi
CPV oznaka predmeta nabave: 43414000-8
CPV opis predmeta nabave: Drobilice
Procijenjena vrijednost nabave: Grupa 1: 4.757.600,00 kn bez PDV-a
Grupa 2: 2.591.600,00 kn bez PDV-a
Ukupno 7.349.200,00 kn bez PDV-a
Evidencijski broj nabave: E-VV-2/2015
Broj dokumenta: 2015/S 002-0015883
Datum objave u Elektroničkom oglasniku Narodnih novina: 15.04.2015.


Plan nabave za 2015.god.


Plan nabave za 2014.god.


Registar ugovora i okvirnih sporazuma

2014 - Registar ugovora i okvirnih sporazuma - sklopljeni do 01.09.2014. (objavljeno 03.09.2014)

2012/2013.god. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma (objavljeno 02.09.2013.godine)

2012/2013.god. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma (objavljeno 12.03.2013.godine)

2012.god. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma (objavljeno 12.09.2012.godine)

2011.god. (objavljeno 02.11.2011.godine)

2010.god. (objavljeno 07.04.2011.godine)posebne kategorije otpada
korisni linkovi
>
Ministarstvo zastite okolisa i prirode
>
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uredjenja
>
Ministarstvo gospodarstva
>
Agencija za zastitu okolisa

Stranicu natrag Na vrh stranice Na početnu stranicu