Na početnu stranicu
naknade
Naknada oneciscivaca okolisa
Naknade korisnika okolisa
Naknade na opterecivanje okolisa otpadom
Posebna naknada za okolis za vozila na motorni pogon
Primjeri izracuna posebne naknade za okolis na vozila na motorni pogon
Utvrdivanje jedinicne naknade i korektivnog koeficijenta za naknade i posebne naknade
Ocevidnik obveznika placanja naknada i posebne naknade
Naplata naknada i posebne naknade
Prekrsajne kazne

 

Naknade i posebna naknada za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost propisane su naknade i posebna naknada koje plaćaju obveznici plaćanja za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, i to:

Navedene naknade i posebna naknada plaćaju se pod uvjetima i na način propisan Zakonom o fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i na temelju njega donesenih propisa.posebne kategorije otpada
korisni linkovi
>
Ministarstvo zastite okolisa i prirode
>
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uredjenja
>
Ministarstvo gospodarstva
>
Agencija za zastitu okolisa

Stranicu natrag Na vrh stranice Na početnu stranicu