Na početnu stranicu
potražite nas

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Environmental protection and energy efficiency Fund

Radnička cesta 80
10000 Zagreb
OIB:
85828625994
IBAN:
HR63 2390 0011 1003 14066

tel:
01/ 5391 800
fax:
01/ 5391 810

e-mail:
kontakt@fzoeu.hr

Besplatna info linija
za energetsku učinkovitost:
0800 200 170
(radnim danom 9-15h)

 

II. IZMJENA I DOPUNA GODIŠNJEG PROGRAMA RASPISIVANJA JAVNIH POZIVA I NATJEČAJA U 2015. GODINI - FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST GODINI


OTVORENI NATJEČAJI


SEKTOR ENERGETIKE

Besplatna info linija za energetsku učinkovitost:
0800 200 170 (radnim danom 9-15h)


JAVNI POZIV (ENU-22-23/2015) fizičkim osobama (građankama/građanima) za sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća
KAKO DO DRŽAVNIH POTICAJAJAVNI POZIV (EnU-24/2015) za neposredno sufinanciranje međunarodnih projekata sufinanciranih sredstvima europske unijeJAVNI POZIV (EnU-15) za neposredno sufinanciranje ostalih mjera energetske učinkovitosti u prometuJAVNI POZIV (ENU-14/2015) za neposredno sufinanciranje trgovačkih društava i fizičkih osoba (obrtnika) za korištenje sredstava fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi provedbe projekata edukacije vozača o elementima eko vožnjeJAVNI NATJEČAJ (EnU-4/2015) za sufinanciranje projekata energetski učinkovitih elektromotornih pogona i ostalih mjera energetske učinkovitosti u proizvodnim procesima

IZMJENA JAVNOG NATJEČAJA (ENU-4/2015)JAVNI POZIV za neposredno sufinanciranje (EnU-6/2015) energetskih pregleda zgrada i građevina i uvođenja sustava gospodarenja (upravljanja) energijom u skladu sa normom HRN EN ISO50001 u velikim poduzećimaJAVNI POZIV za neposredno sufinanciranje (EnU-7/2015) energetskih pregleda zgrada i građevina i uvođenja sustava gospodarenja (upravljanja) energijom u skladu sa normom HRN EN ISO50001 u malim i srednjim poduzećima i kod fizičkih osoba (obrta)JAVNI POZIV za ovlaštene certifikatore za poslove energetskog certificiranja zgrada u sklopu provedbe programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća

JAVNI POZIV (EnU-17/2015) za neposredno sufinanciranje izrade programa i planova energetske učinkovitosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samoupraveJAVNI POZIV (ENU-8/2015) za neposredno sufinanciranje projekata obnovljivih izvora energije u turističkom sektoru

IZMJENA JAVNOG POZIVA (ENU-8/2015)JAVNI POZIV (EnU-19/2015) za neposredno sufinanciranje nabave i ugradnje uređaja za mjerenje potrošnje toplinske energije u postojećim višestambenim zgradama


SEKTOR ZAŠTITE OKOLIŠAJAVNI NATJEČAJ (ZO-2/2015) za dodjelu sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Ministarstva branitelja radi zajedničkog financiranja projekata zadruga Hrvatskih branitelja u području zaštite okolišaJAVNI POZIV (ZO-3/2015-A) za neposredno sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole u cilju građenja reciklažnog dvorištaJAVNI POZIV (ZO-3/2015-B) za neposredno sufinanciranje građenja (radove i opremu) i stručni nadzor građenja reciklažnog dvorištaZATVORENI NATJEČAJI 2015.

SEKTOR ENERGETIKE


JAVNI POZIV (EnU-5/2015) za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih kućanskih uređaja

Obavijest o zatvaranju JAVNOG POZIVA (EnU-5/2015) za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih kućanskih uređaja

VAŽNO: kupnja A+++ uređaja uz državni poticaj neovisno o načinu plaćanja

(OVAJ JAVNI POZIV ODNOSI SE NA FIZIČKE OSOBE (GRAĐANE)JAVNI POZIV za DOBAVLJAČE KUĆANSKIH UREĐAJA na području Republike Hrvatske u sklopu provedbe mjere poticanja kupnje energetski učinkovitih kućanskih uređaja

IZMJENA JAVNOG POZIVA za dobavljače kućanskih uređaja na području republike hrvatske u sklopu provedbe mjere poticanja kupnje energetski učinkovitih kućanskih uređaja

(OVAJ JAVNI POZIV SE NE ODNOSI NA FIZIČKE OSOBE (GRAĐANE)
JAVNI NATJEČAJ (ENU-9/2015) za sufinanciranje projekata obnovljivih izvora energije

IZMJENA JAVNOG NATJEČAJA (ENU-9/2015)JAVNI POZIV (EnU-20/2015) za neposredno sufinanciranje energetskih pregleda i energetskog certificiranja postojećih višestambenih zgrada

Obavijest o zatvaranjuJAVNI POZIV (EnU-16/2015) za neposredno sufinanciranje provedbe obrazovnih, istraživačkih i razvojnih aktivnosti

Obavijest o zatvaranju JAVNOG POZIVA (EnU-16/2015)


JAVNI POZIV (EnU-21/2015) za neposredno sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama

Obavijest o zatvaranju JAVNOG POZIVA (EnU-21/2015)JAVNI POZIV za neposredno sufinanciranje (EnU-12/2015) kupnje električnih i hibridnih vozila l1,l3,l6,l7,m1 i n1 kategorija građanima dodjelom donacije OBAVIJEST o zatvaranjuJAVNI POZIV (EnU-13/2015) za neposredno sufinanciranje kupnje električnih i hibridnih vozila (kategorija l1, l3, l6, l7, m1, n1) trgovačkim društvima i fizičkim osobama (obrtnicima) dodjelom subvencija OBAVIJEST o zatvaranju
JAVNI POZIV za neposredno sufinanciranje (EnU-1/2015) energetskih pregleda sustava javne rasvjete OBAVIJEST O ZATVARANJUJAVNI POZIV za neposredno sufinanciranje (EnU-2/2015) izrade projektne dokumentacije za projekte energetski učinkovite i ekološke javne i vanjske rasvjete OBAVIJEST O ZATVARANJUJAVNI NATJEČAJ(EnU-10/2015) za sufinanciranje energetske obnove nestambenih zgrada

Odluka o odabiru korisnika i dodjeli sredstava Fonda po JAVNOM NATJEČAJU (EnU-10/2015) za sufinanciranje energetske obnove nestambenih zgradaJAVNI POZIV (EnU-3/2015) za neposredno sufinanciranje provedbe projekata energetski učinkovite i ekološke javne i vanjske rasvjete OBAVIJEST O ZATVARANJU
Odluka o odabiru korisnikaJAVNI NATJEČAJ(ENU-18/2015) za sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada
Odluka o odabiru korisnika i dodjeli sredstava Fonda radi zajedničkog financiranja energetske obnove višestambenih zgrada (Javni natječaj EnU-18/2015)ZAŠTITA OKOLIŠA


JAVNI POZIV (ZO-11/2015) za neposredno sufinanciranje nabave mobilnih reciklažnih dvorišta

IZMJENA JAVNOG POZIVA (ZO-11/2015)

Obavijest o zatvaranju JAVNOG POZIVA (ZO-11/2015)JAVNI POZIV (ZO-8/2015) za dodjelu sredstava subvencije trgovačkim društvima za poticanje obrazovnih i informativnih programa i projekata u području zaštite okoliša i prirode

IZMJENE JAVNOG POZIVA (ZO-8/2015)

Obavijest o zatvaranju JAVNOG POZIVA (ZO-8/2015)
JAVNI POZIV (ZO-2/2015) za neposredno sufinanciranje nabave opreme za nadogradnju sustava prikupljanja otpada u pogledu obračuna naplate komunalne usluge odvoza otpada po volumenu ili masi

Obavijest o zatvaranju JAVNOG POZIVA (ZO-2/2015)

IZMJENA JAVNOG POZIVA(ZO-2/2015)JAVNI NATJEČAJ (ZO/EnU-1) za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva (udruga) u području zaštite okoliša i prirode, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energijeJAVNI POZIV (ZO-7/2015) za neposredno sufinanciranje poticanja obrazovnih, istraživačkih, razvojnih studija, projekata i programa u području zaštite okoliša i prirode

IZMJENE I DOPUNE JAVNOG POZIVA (ZO-7/2015) za neposredno sufinanciranje poticanja obrazovnih, istraživačkih, razvojnih studija, projekata i programa u području zaštite okoliša i prirode OBAVIJEST O ZATVARANJUJAVNI POZIV (ZO-1/2015) za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme za odvojeno prikupljanje otpada
IZMJENA JAVNOG POZIVA(ZO-1/2015) OBAVIJEST O ZATVARANJUJAVNI POZIV (ZO-4/2015) za neposredno sufinanciranje projekata zaštite i očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti
IZMJENE I DOPUNE JAVNOG POZIVA (ZO-4/2015) za neposredno sufinanciranje projekata zaštite i očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti OBAVIJEST O ZATVARANJUJAVNI POZIV (ZO-10/2015) za neposredno sufinanciranje nabave komunalnih vozila

IZMJENA JAVNOG POZIVA(ZO-10/2015)

OBAVIJEST O ZATVARANJUZATVORENI NATJEČAJI 2014.

SEKTOR ENERGETIKEJAVNI POZIV za neposredno sufinanciranje izrade planskih dokumenata energetske učinkovitosti

Odluka o odabiru korisnika JAVNI NATJEČAJ za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi sufinanciranja projekata energetske učinkovitosti u industriji

Odluka Upravnog odbora Fonda po prigovorima na Natječaj za korištenje sredstava FZOEU radi sufinanciranja projekata energetske učinkovitosti u industriji JAVNI POZIV za neposredno sufinanciranje trgovačkih društava i fizičkih osoba (obrtnika) za korištenje sredstava fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi provedbe projekata edukacije vozača o elementima eko vožnje JAVNI POZIV za neposredno sufinanciranje ostalih mjera energetske učinkovitosti u prometu JAVNI POZIV za neposredno sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za projekte energetske učinkovitosti u industriji JAVNI POZIV za neposredno sufinanciranje energetskih pregleda zgrada i građevina, te uvođenja sustava gospodarenja (upravljanja) energijom u skladu sa standardom HRN EN ISO50001 za sektor industrije i komercijalni uslužni sektor

Odluka o odabiru korisnika sredstava
Obavijest o raspoloživim sredstvima JAVNI POZIV za neposredno sufinanciranje projekata racionalnog gospodarenja energijom, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije sufinanciranih u okviru programa Europske unije

Odluka o odabiru korisnika sredstava JAVNI POZIV za sufinanciranje obrazovnih, istraživačkih i razvojnih studija, projekata, programa i drugih aktivnosti u područjima energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije JAVNI NATJEČAJ za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje projekata obnovljivih izvora energije

Odluku Upravnog odbora Fonda po prigovorima sudionika na Natječaj za korištenje sredstava FZOEU za sufinanciranje projekata OIE JAVNI POZIV za neposredno sufinanciranje energetskih pregleda građevina i energetskog certificiranja zgrada za ustanove, institucije, organizacije civilnog društva i druge pravne osobe JAVNI POZIV za za neposredno sufinanciranje provedbe projekata energetski učinkovite i ekološke javne i vanjske rasvjete JAVNI POZIV za za neposredno sufinanciranje trgovačkih društva i obrta dodjelom subvencija za kupnju električnih i hibridnih vozila (kategorije m1 i n1)

IZMJENE javnog poziva za neposredno sufinanciranje trgovackih društava i obrta dodjelom subvencija za kupnju elektricnih i hibridnih vozila (kategorije m1 i n1) JAVNI POZIV za neposredno sufinanciranje građana dodjelom donacija za kupnju električnih i hibridnih vozila (kategorije m1 i n1) IZMJENE Javnog poziva za neposredno sufinanciranje građana dodjelom donacija za kupnju elektricnih i hibridnih vozila (kategorije m1 i n1) JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva (udruga) u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada – rok za predaju ponuda 27.5.2014. JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranja projekata energetske učinkovitosti u zgradarstvu JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za neposredno sufinanciranje programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća UPUTE JLP(R)S IZMJENE I DOPUNE JAVNOG POZIVA JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za neposredno sufinanciranje programa korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama UPUTE JLP(R)S IZMJENE I DOPUNE JAVNOG POZIVA JAVNI POZIV za neposredno sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za projekte energetski učinkovite i ekološke javne ili vanjske rasvjete JAVNI POZIV za neposredno sufinanciranje energetskih pregleda javne rasvjete JAVNI POZIV za neposredno financiranje izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama JAVNI POZIV za neposredno financiranje energetskih pregleda i energetskog certificiranja postojećih višestambenih zgrada Natječaj za sufinanciranje obrazovnih, istraživačkih i razvojnih studija, projekata, programa i drugih aktivnosti u područjima energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije ODLUKA po prigovorima na Natjecaj za sufinanciranje obrazovnih, istrazivackih i razvojnih studija, projekata, programa i dr. aktivnosti u podrucjima energetske ucinkovitosti i obnovljivih izvora energije ODLUKA o odabiru korisnika sredstava Fonda - sufinanciranje aktivnosti u području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije Natječaj za trgovačka društva i obrte za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi sufinanciranja edukacije vozača o elementima eko vožnje Odluka o odabiru korisnika sredstava Fonda - edukacija vozača o elementima eko vožnje Natječaj za prikupljanje ponuda za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi sufinanciranja programa energetske učinkovitosti u gradskom prometu Odluka o odabiru korisnika sredstava Fonda - energetska učinkovitost u gradskom prometu

ZATVORENI NATJEČAJI 2014.

SEKTOR ZAŠTITE OKOLIŠA


JAVNI POZIV za financiranje izgradnje reciklažnih dvorišta
Obavijest o zatvaranju javnog poziva za sufinanciranje komunalne opreme i vozila

JAVNI POZIV za neposredno sufinanciranje projekata zaštite i očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti JAVNI POZIV za neposredno sufinanciranje projekata poticanja održivog razvoja ruralnog prostora
JAVNI POZIV za neposredno sufinanciranje poticanja obrazovnih, istraživačkih i razvojnih studija u području zaštite okoliša i prirode IZMJENA Javnog poziva za neposredno sufinanciranje poticanja obrazovnih, istrazivackih i razvojnih studija u podrucju zastite okolisa i prirode JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva (udruga) u području zaštite okoliša i prirode

OBRASCI ZA OPISNI I FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ:


JAVNI NATJEČAJ za dodjelu sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Ministarstva branitelja radi zajedničkog financiranja projekata zadruga hrvatskih branitelja u području zaštite okoliša

ZATVORENI NATJEČAJI 2013.

SEKTOR ENERGETIKE

N A T J E C A J ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA KORISTENJE SREDSTAVA FONDA ZA ZASTITU OKOLISA I ENERGETSKU UCINKOVITOST RADI SUFINANCIRANJA ENERGETSKIH PREGLEDA GRADEVINA I ENERGETSKOG CERTIFICIRANJA ZGRADA Odluka po prigovorima na Odluku Upravnog odbora Fonda o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi sufinanciranja energetskih pregleda građevina i energetskog certificiranja zgrada N A T J E C A J ZA KORISTENJE SREDSTAVA FONDA ZA ZASTITU OKOLISA I ENERGETSKU UCINKOVITOST RADI SUFINANCIRANJA PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUSTVA (UDRUGA) U PODRUCJU ENERGETSKE UCINKOVITOSTI I KORISTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

OBRASCI ZA OPISNI I FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ NISU DIO DOKUMENTACIJE ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ, A OBJAVLJUJEMO IH UNAPRIJED KAO INFORMACIJU POTENCIJALNIM PRIJAVITELJIMA VEZANO ZA POTREBE IZVJEŠTAVANJA PRILIKOM PROVEDBE PROJEKTA:

 • Obrazac za opisni izvještaj
 • Obrazac za financijski izvještaj
 • N A T J E Č A J ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST RADI SUFINANCIRANJA PROJEKATA ENERGETSKI UČINKOVITE I EKOLOŠKE JAVNE RASVJETE

  N A T J E Č A J ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST RADI SUFINANCIRANJA PROJEKATA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U INDUSTRIJI

  N A T J E Č A J ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST RADI SUFINANCIRANJA PROJEKATA KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

  NATJEČAJ ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST RADI SUFINANCIRANJA PROJEKATA ČISTIJEG TRANSPORTA

  N A T J E Č A J ZA KORISTENJE SREDSTAVA FONDA ZA ZASTITU OKOLISA I ENERGETSKU UCINKOVITOST RADI SUFINANCIRANJA IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKTE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

  N A T J E Č A J ZA PRIKUPLJANJE PONUDA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE RADI ZAJEDNIČKOG SUFINANCIRANJA PROGRAMA KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U KUĆANSTVIMA (OBITELJSKIM KUĆAMA I VIŠESTAMBENIM ZGRADAMA)

  N A T J E Č A J ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST RADI SUFINANCIRANJA PROJEKATA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U ZGRADAMA TURISTIČKOG SEKTORA TE DRUGIM KOMERCIJALNIM ZGRADAMA JAVNE NAMJENE

  N A T J E Č A J ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST RADI SUFINANCIRANJA PROJEKATA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U ZGRADARSTVU

  N A T J E Č A J ZA PRIKUPLJANJE PONUDA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE RADI ZAJEDNIČKOG SUFINANCIRANJA PROGRAMA UGRADNJE RAZDJELNIKA TOPLINSKE ENERGIJE I RADIJATORSKIH TERMOSTATSKIH VENTILA U STANOVE ZGRADA PRIKLJUČENIH NA CENTRALIZIRANI TOPLINSKI SUSTAV

  N A T J E Č A J ZA JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA ZA SUDJELOVANJE FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST U SUFINANCIRANJU PROJEKATA UGRADNJE SUSTAVA ZA KORIŠTENJA UKAPLJENOG NAFTNOG PLINA ILI UKAPLJENOG NAFTNOG PLINA I SUNČEVIH TOPLINSKIH KOLEKTORA U KUĆANSTVIMA NA OTOCIMA

  N A T J E Č A J ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST RADI SUFINANCIRANJA ENERGETSKIH PREGLEDA SA CILJEM JAVNOG IZLAGANJA ENERGETSKIH CERTIFIKATA O ENERGETSKIM SVOJSTVIMA KOMERCIJALNIH ZGRADA JAVNE NAMJENE

  N A T J E Č A J ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST RADI SUFINANCIRANJA ENERGETSKIH PREGLEDA SA CILJEM JAVNOG IZLAGANJA ENERGETSKIH CERTIFIKATA O ENERGETSKIM SVOJSTVIMA ZGRADA U VLASNIŠTVU ŽUPANIJA I GRADOVA

  N A T J E Č A J ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST RADI SUFINANCIRANJA ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKOG CERTIFICIRANJA POSTOJEĆIH STAMBENIH ZGRADA U VLASNIŠTVU FIZIČKIH OSOBA


  ZATVORENI NATJEČAJI 2013.

  SEKTOR ZAŠTITE OKOLIŠA  NATJECAJ za koristenje sredstava Fonda radi sufinanciranja projekata zadruga hrvatskih branitelja radi sufinanciranja projekata zadruga hrvatskih branitelja u podrucju zastite okolisa
  N A T J E Č A J ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST RADI SUFINANCIRANJA PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA (UDRUGA) U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

  OBRASCI ZA OPISNI I FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ NISU DIO DOKUMENTACIJE ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ, A OBJAVLJUJEMO IH UNAPRIJED KAO INFORMACIJU POTENCIJALNIM PRIJAVITELJIMA VEZANO ZA POTREBE IZVJEŠTAVANJA PRILIKOM PROVEDBE PROJEKTA:

 • Obrazac za opisni izvještaj
 • Obrazac za financijski izvještaj


 • posebne kategorije otpada
  korisni linkovi
  >
  Ministarstvo zastite okolisa i prirode
  >
  Ministarstvo graditeljstva i prostornog uredjenja
  >
  Ministarstvo gospodarstva
  >
  Agencija za zastitu okolisa

  Stranicu natrag Na vrh stranice Na početnu stranicu