Na početnu stranicu
potražite nas

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Environmental protection and energy efficiency Fund

Radnička cesta 80
10000 Zagreb
OIB:
85828625994
IBAN:
HR63 2390 0011 1003 14066

tel:
01/ 5391 800
fax:
01/ 5391 810

e-mail:
kontakt@fzoeu.hr

Besplatna info linija
za energetsku učinkovitost:
0800 200 170
(radnim danom 9-15h)

 

Ambalažni otpadKONTAKT:

naknade@fzoeu.hr

otpadnaambalaza@fzoeu.hr

Izmjena odluke o cijeni preuzimanja otpadne ambalaže za obradu u 2015. god.

Uputa za proizvođače, uvoznike, unosnike Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu

OBAVIJEST Poticajna naknada za ambalažni otpad

Obavijest prodavateljima - vremenski rok za potraživanje sredstava

Uputa za obračun kamata 2015

Odluka o cijeni preuzimanja otpadne ambalaže 2015

ODLUKA o uvođenju "Pilot projekta preuzimanja otpadne ambalaže od PET-a, Al/FE i stakla za pića s jednokratnom upotrebom kod prodavatelja putem uređaja za prihvat ambalaže (RVM – Reverse Vending Machine) sa modulom ploštenja"

UPUTA o provedbi "Pilot projekta preuzimanja otpadne ambalaže od PET-a, Al/FE i stakla za pića s jednokratnom upotrebom kod prodavatelja putem uređaja za prihvat ambalaže (RVM – Reverse Vending Machine) sa modulom ploštenja"


Popis aktivnih ovlaštenih sakupljača ambalažnog otpada

Obrazac narudžbe prodavatelja - namjenske vreće s vezicama, sigurnosne naljepnice i plombe

Odluka o cijeni preuzimanja otpadne ambalaže za obradu u 2014.god.

Uputa prodavateljima - postupanje s naljepnicama s 2D DataMatrix kodom za PET I Al/Fe ambalažni otpad, te sigurnosnim plombama s 2D DataMatrix kodom za stakleni ambalažni otpad


Dodatak Uputi -Isporuke ambalaznog otpada u namjenskim vrecama Fonda

Obavijest prodavateljima -isporuka ambalaznog otpada ovlastenim skupljacima

UPUTA o preuzimanju otpadne ambalaže proizvoda "Cedevita GO" (16.11.2010.god.)

ODLUKA o posebnim poslovima Centra za gospodarenje ambalaznim otpadom

ODLUKA o visini i strukturi naknade za pokrice troskova skupljanja i obavljanja poslova Centra za gospodarenje ambalaznim otpadom

ODLUKA o provodjenju nadzora rada Centra za gospodarenje ambalaznim otpadom

U P U T A Evidentiranje prikupljanja papirne, kartonske i višeslojne kompozitne otpadne ambalaže s pretežno papirnom komponentom te ostalih vrsta papira

U P O Z O R E NJ E Skupljanje i isporuka PET i Al/Fe ambalažnog otpada u namjenskim vrećama Fonda

U P U T A Implementacija sustava prikupljanja staklenog ambalažnog otpada putem namjenskih vreća Fonda

Zapisnik Centra za gospodarenje ambalažnim otpadom

Implementacija sustava prikupljanja ambalažnog otpada putem vreća - uputa za postupanje prodavateljima i skupljačima

Implementacija sustava prikupljanja STAKLENOG ambalažnog otpada putem vreća - uputa za postupanje prodavateljima, skupljačima i oporabiteljima

O D L U K A o utvrđivanju visine naknade za pokriće troškova organiziranog skupljanja, sortiranja, brojenja i nadzora količina, vrsta i kvalitete prikupljenog ambalažnog otpada, prešanja i baliranja, privremenog skladištenja i prijevoza ambalažnog otpada radi zbrinjavanja i oporabe u 2008. godini (162 KB)

Prodavatelji -šifre prodajnih mjesta

Prodavatelji -šifre prodajnih mjesta

Obrazac 1 -Izvješće prodavatelja 2008.

Obrazac 2 -Potvrda skupljača 2008.

Obrazac 3 -Izvješće koncesionara 2008.

Obrazac 4 -Potvrda oporabitelja 2008.

Obrazac 5 -Izvješće_oporabitelja 2008.

Obrazac 6 -Tablični prikaz preuzimanja ambalažnog otpada -koncesionar 2008.

Obrazac 6A -Centri 2008.

Obrazac 7 -Tablični prikaz preuzimanja ambalažnog otpada -podugovaratelj 2008.

Obrazac 8 - Izvješće koncesionara o skupljenim količinama papirne, kartonske i višeslojne otpadne ambalaže - format: PDF ili XLS

Obrazac 9 - Potvrda oporabitelja o preuzetim količinama papirne, kartonske i višeslojne otpadne ambalaže- format: PDF ili XLS

Obrazac 10 - Izvješće oporabitelja papirne, kartonske i višeslojne otpadne ambalaže - format: PDF ili XLS

Obrazac 11 - Tablični prikaz preuzimanja papirne, kartonske i višeslojne otpadne ambalaže (koncesionar) - format: PDF ili XLS

Obrazac 12 - Tablični prikaz preuzimanja papirne, kartonske i višeslojne otpadne ambalaže (podugovaratelj) - format: PDF ili XLS

Obrazac 13 - Izvješće koncesionara o skupljenim količinama ambalažnog otpada (ostali polimerni materijali, drvo, tekstil i drugi) - format: PDF ili XLS

Obrazac 14 - Potvrda oporabitelja o preuzetim količinama ambalažnog otpada (ostali polimerni materijali, drvo, tekstil i drugi)- format: PDF ili XLS

Obrazac 15 - Izvješće oporabitelja ambalažnog otpada (ostali polimerni materijali, drvo, tekstil i drugi) - format: PDF ili XLS

Obrazac 16 - Tablični prikaz preuzimanja ambalažnog otpada (ostali polimerni materijali, drvo, tekstil i drugi) (koncesionar) - format: PDF ili XLS

Obrazac 17 - Tablični prikaz preuzimanja ambalažnog otpada (ostali polimerni materijali, drvo, tekstil i drugi) (podugovaratelj) - format: PDF ili XLS

Upute za postupanje kod preuzimanja ambalažnog otpada od 20. listopada 2006. - prodavatelji

Popis prodavatelja koji su potpisali ugovor s Fondom (63 KB)

Izvješće proizvođača/uvoznika o ambalaži stavljenoj/uvezenoj na tržište u RH:

  • IZVOD IZ OČEVIDNIKA - popunjavaju proizvođači/uvoznici koji stavljaju/uvoze proizvode u ambalaži na tržište RH osim pića i napitaka (radi naplate naknade zbrinjavanja) " Dodatak I.
  • IZVOD IZ OČEVIDNIKA - popunjavaju proizvođači/uvoznici pića i napitaka radi naplate naknade zbrinjavanja, povratne naknade i poticajne naknade Dodatak II.
  • IZVOD IZ OČEVIDNIKA - IZVJEŠĆE IZVOZNIKA – popunjavaju izvoznici koji izvoze/iznose proizvode u ambalaži na tržište RH osim pića i napitaka (radi naplate naknade zbrinjavanja) " Dodatak I.
  • IZVOD IZ OČEVIDNIKA - IZVJEŠĆE IZVOZNIKA - popunjavaju izvoznici pića i napitaka Dodatak II.

Ispravak odluke o uvjetima označavanja ambalaže (240 KB)

Oznake za povratnu ambalažu i ambalažu za recikliranje

Odluka o uvjetima označavanja ambalaže (84 KB)


Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu
posebne kategorije otpada
korisni linkovi
>
Ministarstvo zastite okolisa i prirode
>
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uredjenja
>
Ministarstvo gospodarstva
>
Agencija za zastitu okolisa

Stranicu natrag Na vrh stranice Na početnu stranicu