Na početnu stranicu
potražite nas

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Environmental protection and energy efficiency Fund

Radnička cesta 80
10000 Zagreb
OIB:
85828625994
IBAN:
HR63 2390 0011 1003 14066

tel:
01/ 5391 800
fax:
01/ 5391 810

e-mail:
kontakt@fzoeu.hr

Besplatna info linija
za energetsku učinkovitost:
0800 200 170
(radnim danom 9-15h)

 

Popis ovlaštenih skupljača i koncesionaraGospodarenje otpadnim uljima


kontakt: naknade@fzoeu.hr

Uputa za proizvođače, uvoznike, unosnike svježih mazivih ulja radi primjene odredbi Pravilnika o gospodarenju otpadnim uljima

Odluka izvoz ulja

Izvješće skupljača otpadnih jestivih ulja.xls

Izvješće skupljača otpadnih mazivih ulja.xls

Izvješće tvrtke za oporabu i/ili zbrinjavanje otpadnih mazivih ulja

Izvješće skupljača otpadnih mazivih i jestivih ulja br.1

Izvješće skupljača otpadnih ulja br.2

Izvješće tvrtke za oporabu i/ili zbrinjavanje otpadnih jestivih ulja

Pojašnjenja i upute ovlaštenim skupljačima otpadnih ulja

Priopćenje skupljačima otpadnih ulja

Obrazac prijave proizvedenih/uvezenih mazivih ulja

Obrazac prijave izvezenih mazivih ulja


Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljimaGospodarenje otpadnim baterijama i akumulatorima


Uputa za proizvođače, uvoznike, unosnike baterija i akumulatora kao posebnog proizvoda radi primjene odredbi Pravilnika o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima

Odluka izvoz baterije i akumulatori

Potvrda o preuzimanju otpadnih baterija i akumulatora od fizičkih osoba (građana)

Izvješća skupljača br.1

Izvješće skupljača br.2

Izvješće oporabitelja otpadnih baterija i akumulatora

Izvješće skupljača otpadnih baterija i akumulatora

Upute i pojašnjenja posjednicima, skupljačima i oporabiteljima otpadnih baterija i akumulatora

Obrazac prijave proizvedenih/uvezenih baterija i akumulatora

Obrazac izvoznika baterija i akumulatora


Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima
posebne kategorije otpada
korisni linkovi
>
Ministarstvo zastite okolisa i prirode
>
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uredjenja
>
Ministarstvo gospodarstva
>
Agencija za zastitu okolisa

Stranicu natrag Na vrh stranice Na početnu stranicu